Nieuws

Alles
Actueel
In de media
Kennisbank

Aankondiging: mini-symposium ‘Energietransitie, in eigen hand?’

Door | 02-01-2018|Energietransitie, Kennisbank|

Op dit moment wordt de markt overspoeld door partijen die op uw land duurzame energie willen opwekken. Verhuur en verkoop kan in sommige gevallen een goed rendement opleveren. Maar ook zelfrealisatie, al dan niet in [...]

Terugblik mini-symposium ‘Herontwikkeling agrarische bedrijfslocaties’

Door | 31-12-2017|Geen onderdeel van een categorie|

Op 24 november organiseerden wij op landgoed De Wolfskamer te Barneveld een mini-symposium waar het onderwerp ‘herontwikkelen van mijn agrarische bedrijfslocatie’ centraal stond. De focus tijdens het symposium lag op de mogelijkheden die er zijn bij [...]

Gelderland start met controles benutting PAS-vergunningen

Door | 30-12-2017|Kennisbank, Milieu wet- en regelgeving, Programmatische Aanpak Stikstof|

Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden hebben daarvoor een vergunning nodig. Ondernemers met een vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben twee jaar de tijd om die uitbreiding te realiseren. [...]

Ook bij de aanleg van een paddock rekening houden met afstanden voor geur

Door | 30-12-2017|Duurzame veehouderij, Kennisbank|

Uitbreidingsplannen voor uw paardenhouderij? Houd rekening met de aan te houden afstanden voor geur. Een paardenhouderij veroorzaakt een zekere geurbelasting. Voor paarden is geen emissiefactor vastgesteld. Bij het oprichten of uitbreiden van een paardenhouderij gelden [...]

Omgevingsvergunning van rechtswege verleend?

Door | 30-12-2017|Kennisbank, Milieu wet- en regelgeving|

Heeft u een aanvraag omgevingsvergunning ingediend maar komt er geen reactie van de gemeente? Dan kan het zijn dat de vergunning van rechtswege is verleend. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat, indien het bestuursorgaan [...]

Gebiedsvisie Functieveranderingswoningen gemeente Barneveld

Door | 30-12-2017|Bouwen en wonen, Functieverandering, Kennisbank|

Op 13 december jongstleden is de ‘Gebiedsvisie functieveranderingswoningen’ vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld. De Gebiedsvisie biedt het kader voor het verplaatsen van functieveranderingswoningen naar een locatie buiten de slooplocatie. Zoals bijvoorbeeld naar een bebouwingslint [...]

Aandachtspunten melkvee-/fosfaatrechten

Door | 30-12-2017|Kennisbank, Melkvee fosfaatrechten|

Eerst nog genieten van de oliebollen, vuurpijlen en de champagne en dan (zoals het er naar uitziet) wakker worden in een Nederland met fosfaatrechten. Aangezien berichten over overschrijding van het fosfaatplafond uitblijven, wordt het steeds [...]

Zeer geslaagde middag! Mini-symposium ‘Herontwikkeling agrarische bedrijfslocaties’

Door | 30-11-2017|Geen onderdeel van een categorie|

Wij willen de bezoekers en sprekers op ons mini-symposium ‘Herontwikkeling agrarische bedrijfslocaties’ hartelijk danken voor hun interesse en bijdrage aan een heel interessante, gezellige en druk bezochte middag. Voor diegenen die niet aanwezig konden zijn: [...]