Nieuws

Alles
Actueel
In de media
Kennisbank

Symposium ‘Herontwikkeling agrarische bedrijfslocaties’

Door | 12-10-2017|Geen onderdeel van een categorie|

Op vrijdagmiddag 24 november organiseren wij speciaal voor ondernemers in het buitengebied een symposium waar de vraag ‘herontwikkelen van mijn agrarische bedrijfslocatie’ centraal staat. Wij merken dat er nog steeds veel vragen leven bij ondernemers [...]

Waterschap Rivierenland verpacht percelen via openbare inschrijving

Door | 25-08-2017|Pacht|

Op 5 en 12 oktober 2017 houdt het waterschap Rivierenland voor het eerst een openbare inschrijving voor de pacht van graslandpercelen. Door een openbare inschrijving te houden krijgen alle agrarische ondernemers binnen het werkgebied van [...]

BBL verkoopt bijna 2.000 hectare grond

Door | 14-07-2017|Geen onderdeel van een categorie|

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) is onlangs gestart met de verkoop van circa 1.200 percelen grond, met een totale oppervlakte van bijna 2.000 hectare. De percelen zijn gespreid over Nederland gelegen en betreft voornamelijk gronden met [...]

Noordanus & Partners in een nieuwe jas

Door | 16-06-2017|Geen onderdeel van een categorie|

Na 10 jaar vonden wij het tijd om onze website en huisstijl op de schop te nemen. Kijk op onze geheel vernieuwde website en maak gelijk kennis met onze twee nieuwe collega's, Ir. Anne van Schaijk [...]

Nieuwe pachtnormen 2017

Door | 16-06-2017|Kennisbank, Pacht|

Op 1 juli 2017 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. De pachtnormen 2017 dalen in alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2016. De pachtnormen zijn gebaseerd [...]

Vanaf augustus worden er weer nieuwe Natuurbeschermingsvergunningen verleend

Door | 16-06-2017|Kennisbank, NB wet, Ruimtelijke Ordening|

De vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof zal vanaf 1 augustus weer op gang komen. Dat zei staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken op 7 juni in de Tweede [...]

Natuurschoonwet: ouderdomsvereiste opstal naar 1950

Door | 16-06-2017|Kennisbank, Natuurschoonwet|

Opstallen gelegen op onroerende zaken met een oppervlakte van minder dan 5 ha die op basis van een ‘samenwerkings-' of  ‘aanleunrangschikking’ onder de Natuurschoonwet 1928 zijn gerangschikt, kunnen alleen deel uitmaken van het landgoed indien [...]

Wat is de toezegging van een gemeente waard?

Door | 16-06-2017|Kennisbank, Ruimtelijke Ordening|

Op 13 januari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:30) heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waarin is beschreven wanneer met succes een beroep gedaan kan worden op het vertrouwensbeginsel. Zoals helaas wel vaker voorkomt, draaide deze zaak [...]