Over Noordanus en Partners

This author has not yet filled in any details.
So far Noordanus en Partners has created 150 blog entries.

Aankondiging: mini-symposium ‘Energietransitie, in eigen hand?’

Op dit moment wordt de markt overspoeld door partijen die op uw land duurzame energie willen opwekken. Verhuur en verkoop kan in sommige gevallen een goed rendement opleveren. Maar ook zelfrealisatie, al dan niet in combinatie met behoud van agrarische activiteiten, behoort tot de mogelijkheden. [...]

Terugblik mini-symposium ‘Herontwikkeling agrarische bedrijfslocaties’

Op 24 november organiseerden wij op landgoed De Wolfskamer te Barneveld een mini-symposium waar het onderwerp ‘herontwikkelen van mijn agrarische bedrijfslocatie’ centraal stond. De focus tijdens het symposium lag op de mogelijkheden die er zijn bij bedrijfsbeëindiging en functieverandering van een agrarische locatie.   Diverse sprekers behandelden het [...]

Gelderland start met controles benutting PAS-vergunningen

Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden hebben daarvoor een vergunning nodig. Ondernemers met een vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben twee jaar de tijd om die uitbreiding te realiseren. In Gelderland zijn er 90 agrarische bedrijven waarbij deze tweejaarstermijn [...]

Ook bij de aanleg van een paddock rekening houden met afstanden voor geur

Uitbreidingsplannen voor uw paardenhouderij? Houd rekening met de aan te houden afstanden voor geur. Een paardenhouderij veroorzaakt een zekere geurbelasting. Voor paarden is geen emissiefactor vastgesteld. Bij het oprichten of uitbreiden van een paardenhouderij gelden vaste afstanden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven gelegen binnen [...]

Omgevingsvergunning van rechtswege verleend?

Heeft u een aanvraag omgevingsvergunning ingediend maar komt er geen reactie van de gemeente? Dan kan het zijn dat de vergunning van rechtswege is verleend. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat, indien het bestuursorgaan niet (tijdig) reageert op een ingediende aanvraag, de vergunning na [...]

Gebiedsvisie Functieveranderingswoningen gemeente Barneveld

Op 13 december jongstleden is de ‘Gebiedsvisie functieveranderingswoningen’ vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld. De Gebiedsvisie biedt het kader voor het verplaatsen van functieveranderingswoningen naar een locatie buiten de slooplocatie. Zoals bijvoorbeeld naar een bebouwingslint of aan de rand van een dorpskern. Ook bestaat nu [...]

Aandachtspunten melkvee-/fosfaatrechten

Eerst nog genieten van de oliebollen, vuurpijlen en de champagne en dan (zoals het er naar uitziet) wakker worden in een Nederland met fosfaatrechten. Aangezien berichten over overschrijding van het fosfaatplafond uitblijven, wordt het steeds aannemelijker dat de fosfaatrechten er ook daadwerkelijk gaan komen. Wat [...]

Zeer geslaagde middag! Mini-symposium ‘Herontwikkeling agrarische bedrijfslocaties’

Wij willen de bezoekers en sprekers op ons mini-symposium ‘Herontwikkeling agrarische bedrijfslocaties’ hartelijk danken voor hun interesse en bijdrage aan een heel interessante, gezellige en druk bezochte middag. Voor diegenen die niet aanwezig konden zijn: In begin 2018 volgt er een tweede mini-symposium over dit [...]

Mini-symposium ‘Herontwikkeling agrarische bedrijfslocaties’

Vrijdagmiddag 24 november organiseren wij speciaal voor ondernemers in het buitengebied een mini-symposium waar de vraag ‘herontwikkelen van mijn agrarische bedrijfslocatie’ centraal staat. Wij merken dat er nog steeds veel vragen leven bij ondernemers in het buitengebied over de mogelijkheden die er zijn bij bedrijfsbeëindigingen [...]

Waterschap Rivierenland verpacht percelen via openbare inschrijving

Op 5 en 12 oktober 2017 houdt het waterschap Rivierenland voor het eerst een openbare inschrijving voor de pacht van graslandpercelen. Door een openbare inschrijving te houden krijgen alle agrarische ondernemers binnen het werkgebied van het waterschap de mogelijkheid om in aanmerking te komen. Er [...]