Over Noordanus en Partners

This author has not yet filled in any details.
So far Noordanus en Partners has created 144 blog entries.

Zeer geslaagde middag! Mini-symposium ‘Herontwikkeling agrarische bedrijfslocaties’

Wij willen de bezoekers en sprekers op ons mini-symposium ‘Herontwikkeling agrarische bedrijfslocaties’ hartelijk danken voor hun interesse en bijdrage aan een heel interessante, gezellige en druk bezochte middag. Voor diegenen die niet aanwezig konden zijn: In begin 2018 volgt er een tweede mini-symposium over dit [...]

Mini-symposium ‘Herontwikkeling agrarische bedrijfslocaties’

Vrijdagmiddag 24 november organiseren wij speciaal voor ondernemers in het buitengebied een mini-symposium waar de vraag ‘herontwikkelen van mijn agrarische bedrijfslocatie’ centraal staat. Wij merken dat er nog steeds veel vragen leven bij ondernemers in het buitengebied over de mogelijkheden die er zijn bij bedrijfsbeëindigingen [...]

Wij zoeken een junior landschapsarchitect!

Wij zoeken een junior landschapsarchitect / assistent adviseur buitengebied. Lees hier de uitgebreide vacaturetekst: Junior landschapsarchitect-vacature_07112017

Waterschap Rivierenland verpacht percelen via openbare inschrijving

Op 5 en 12 oktober 2017 houdt het waterschap Rivierenland voor het eerst een openbare inschrijving voor de pacht van graslandpercelen. Door een openbare inschrijving te houden krijgen alle agrarische ondernemers binnen het werkgebied van het waterschap de mogelijkheid om in aanmerking te komen. Er [...]

BBL verkoopt bijna 2.000 hectare grond

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) is onlangs gestart met de verkoop van circa 1.200 percelen grond, met een totale oppervlakte van bijna 2.000 hectare. De percelen zijn gespreid over Nederland gelegen en betreft voornamelijk gronden met een agrarische bestemming. Naast de cultuurgronden verkoopt BBL ook gronden [...]

Noordanus & Partners in een nieuwe jas

Na 10 jaar vonden wij het tijd om onze website en huisstijl op de schop te nemen. Kijk op onze geheel vernieuwde website en maak gelijk kennis met onze twee nieuwe collega's, Ir. Anne van Schaijk en Ing. Joeri Peek. We hopen dat de kleuren groen [...]

Nieuwe pachtnormen 2017

Op 1 juli 2017 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. De pachtnormen 2017 dalen in alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2016. De pachtnormen zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in [...]

Vanaf augustus worden er weer nieuwe Natuurbeschermingsvergunningen verleend

De vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof zal vanaf 1 augustus weer op gang komen. Dat zei staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken op 7 juni in de Tweede Kamer. De vergunningverlening ligt momenteel stil omdat er aanpassingen worden [...]

Natuurschoonwet: ouderdomsvereiste opstal naar 1950

Opstallen gelegen op onroerende zaken met een oppervlakte van minder dan 5 ha die op basis van een ‘samenwerkings-' of  ‘aanleunrangschikking’ onder de Natuurschoonwet 1928 zijn gerangschikt, kunnen alleen deel uitmaken van het landgoed indien de opstal: een rijksmonument betreft; of bedoeld is voor het [...]

Wat is de toezegging van een gemeente waard?

Op 13 januari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:30) heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waarin is beschreven wanneer met succes een beroep gedaan kan worden op het vertrouwensbeginsel. Zoals helaas wel vaker voorkomt, draaide deze zaak ook om een toezegging die de gemeenteraad deed maar aan [...]