Ons team

Ing P. (Pieter) Noordanus
Ing P. (Pieter) NoordanusRentmeester NVR

Pieter is sinds 1996 werkzaam als rentmeester en taxateur onroerende zaken en sinds 2002 beëdigd als lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Pieter is werkzaam als allround rentmeester in zowel binnen- als buitenland. Zijn werkterrein beslaat voornamelijk advies- en bemiddelingstrajecten bij onroerende zaken die zijn gelegen in het buitengebied of in stads- en dorpsrandzones. Hoewel hij breed inzetbaar is, adviseert hij bij veel opdrachten vooral op strategisch niveau en fungeert hij als stuwende kracht bij advies- en beheertrajecten. Ook is Pieter aanspreekpunt als het gaat om internationaal vastgoed en emigratiebegeleiding. Daarnaast is hij directeur en eigenaar van rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV en Agroplan.

T +31 (0)26 – 379 20 75
M +31 (0)6 – 46 13 13 38
E pieternoordanus@noordanuspartners.nl

Ir L. (Lara) de Graaf
Ir L. (Lara) de GraafProjectmanager, Landschapsarchitect BNT

Lara is voor ons kantoor werkzaam als projectmanager planprocedures / landschapsarchitect BNT en is ingeschreven in het architectenregister. Lara is gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van projecten op het gebied van functieverandering en multifunctionele landbouw en recreatieve objecten. Daarnaast is Lara werkzaam op het gebied van bestemmingsplanprocedures, functieveranderingsprojecten en beheer van landgoederen. Ook geeft ze adviezen in het kader van landschappelijke inrichting en architectuur van boerderijen, recreatieve objecten en landgoederen.

T +31 (0)26 – 379 20 75
M +31 (0)6 – 17 58 90 60
E laradegraaf@noordanuspartners.nl

Ing H. (Henk) Ebbers
Ing H. (Henk) EbbersBeëdigd Rentmeester NVR, Specialist Omgevingsrecht

Henk is een all-round rentmeester met als specialisme Ruimtelijke Ordening & Milieu en is tevens lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). Hij begeleidt onze opdrachtgevers onder andere in het kader van bestemmingsplanwijzigingen, bedrijfsverplaatsingen, milieuvergunningen, WABO- en planschadeprocedures. Daarnaast is Henk technisch directeur van rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV.

T +31 (0)26 – 379 20 75
M +31 (0)6 – 46 13 14 15
E henkebbers@noordanuspartners.nl

Ing. E. (Erwin) Zark
Ing. E. (Erwin) ZarkAdviseur landelijk vastgoed

Erwin is werkzaam als allround adviseur bij onroerende zaken die zijn gelegen in het buitengebied of in stads- en dorpsrandzones. Zijn vakspecialisme beslaat onder andere aan- en verkoopbemiddeling, taxaties, pachtzaken, begeleiding van bestemmingsplanprocedures,  functieveranderingsprojecten van boerderijen, recreatieve objecten en landgoederen. Tevens beschikt Erwin over ruime ervaring en deskundigheid bij rangschikking van landgoederen onder de Natuurschoonwet.

T +31 (0)26 – 379 20 75
M +31 (0)6 – 20 65 00 42
E erwinzark@noordanuspartners.nl

Ir. M. (Margriet) Snaaijer
Ir. M. (Margriet) SnaaijerAdviseur Omgevingsrecht, Landschapsarchitect BNT

Margriet is voor ons kantoor werkzaam als landschapsarchitect BNT en is ingeschreven in het architectenregister. Naast spin in het web bij het ontwikkelen en ontwerpen van projecten is Margriet werkzaam als adviseur op het gebied van bestemmingsplanprocedures, functieveranderingsprojecten en beheer van agrarisch vastgoed. Daarnaast geeft ze adviezen in het kader van de landschappelijke inrichting en architectuur van boerderijen, recreatieve objecten en landgoederen.

T +31 (0)26 – 379 20 75
M +31 (0)6 – 20 65 00 49
E margrietsnaaijer@noordanuspartners.nl

Ing. R. (Robert) van Driesten
Ing. R. (Robert) van DriestenRentmeester NVR

Robert is bij ons kantoor aangesloten als all-round rentmeester en taxateur onroerende zaken en beëdigd als lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Robert heeft een brede ervaring opgebouwd op het gebied van beheer van agrarisch vastgoed, landgoederen en overig bedrijfsmatig onroerend goed. Zijn werkzaamheden beslaan onder andere taxaties, aan- en verkoopbemiddeling, (erf)pachtzaken. Daarnaast is Robert gespecialiseerd in paardenhouderijbedrijven alsmede hippische sport objecten.

T +31 (0)26 – 379 20 75
E info@noordanuspartners.nl

K. (Karen) de Boer
K. (Karen) de BoerProjectassistente

Karen is werkzaam als projectassistente vanuit onze kantoren in Heteren en Barneveld. Karen ondersteunt onze rentmeesters, makelaars, landschapsarchitecten en adviseurs omgevingsrecht vanuit de back office. Tevens bewaakt ze de planning, kwaliteit van onze rapportages, brochures en correspondentie.

T +31 (0)26 – 379 20 75
M +31 (0)6 – 22 70 74 75
E karendeboer@noordanuspartners.nl

Ing. J. (Joeri) Peek
Ing. J. (Joeri) PeekProjectmanager ruimtelijke ontwikkeling

Joeri Peek is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling. Hij is de spin in het web als het gaat om planbegeleiding en onderbouwingen voor bestemmingsplanwijzigingen. Ook vraagt hij voor opdrachtgevers omgevingsvergunningen aan en begeleidt hij andere trajecten met gemeentes, omgevingsdiensten, provincies en Waterschappen. Op dit moment volgt hij 1 dag in de week een HBO opleiding landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein om planvorming ook in beeld om te kunnen zetten. De overige werkdagen is hij in dienst bij Noordanus & Partners.

joeripeek@noordanuspartners.nl

T +31 (0)26 – 379 20 75
M +31 (0)6 – 20 64 98 38
E joeripeek@noordanuspartners.nl

C. (Elli) van Oosterom
C. (Elli) van OosteromSecretaresse

Elli is vanuit ons kantoor in Heteren op maandag, dinsdag en vrijdag werkzaam als secretaresse voor de adviseurs Ruimtelijke Ordening en Milieu. Tevens is Elli de spil als het gaat om onze interne administratieve werkzaamheden.

T +31 (0)26 – 379 20 75
M +31 (0)6 – 20 64 91 55
E ellivanoosterom@noordanuspartners.nl

K. (Kim) Brouwers
K. (Kim) BrouwersSecretaresse

Kim is werkzaam als secretaresse vanuit ons kantoor in Heteren en Barneveld op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarnaast is zij de drijvende kracht achter onze marketing en communicatie.

T +31 (0)26 379 20 75
M +31 (0)6 30 00 61 87
E kimbrouwers@noordanuspartners.nl

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op via +31 (0)85-485 26 00 of neem contact op via het contactformulier.

Neem contact op