Natuurschoonwet

De Natuurschoonwet dateert al uit 1928 en is een fiscale regeling die in een nieuw jasje is gestoken. Het doel van de regeling is het behoud van natuur in combinatie met landbouw en wonen. Hierbij geldt het “voor wat hoort wat” principe waarbij u het landgoed onder voorwaarden in stand houdt. In ruil daarvoor geniet u een aantal fiscale voordelen.

De definitie van een landgoed die hierbij in de wet gehanteerd wordt, is:

“Een, in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak – daaronder begrepen die waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het landgoed passende, opstallen voorkomen – voor zover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is”.

Wilt u grote fiscale claims inzake o.a. successie, schenking, vermogensrendementsheffing of overdrachtsbelasting besparen? Ga dan na of uw eigendommen aan de volgende criteria voldoen of kunnen gaan voldoen:

  • Minimaal 5 hectare aaneengesloten eigendom;
  • 30% bos of 30% natuurterrein;
  • Woonhuis van voor 1940 of karakteristiek woonhuis van na 1940;
  • Mogelijkheid tot deels omzomen van uw eigendomsgrenzen met opgaande beplanting.

Wilt u uw onroerende zaken rangschikken onder de Natuurschoonwet? Dan bent u gebaat bij een goed onderbouwd rangschikkingsverzoek. Of heeft u vragen inzake een bestaand landgoed? Wij behartigen als gespecialiseerd rentmeester graag uw belangen!

Selectie uit aanbod

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op via +31 (0)85-485 26 00 of neem contact op via het contactformulier.

Op de hoogte blijven van nieuws, wet- en regelgeving en marktprijzen in het landelijk gebied? Schrijf u dan direct in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief De Rentmeter