Overheidsingrijpen

Onteigening

Wanneer de overheid uw onroerende zaak in eigendom wil verwerven voor bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe spoorlijn, weg, realisatie van woningen of industriegebied dan kan er uiteindelijk sprake zijn van onteigening. Er worden wel belangrijke voorwaarden aan onteigening gesteld in de Onteigeningswet. Zo is één van die voorwaarden dat de overheidsinstelling (Rijksoverheid, provincie of gemeente) alleen tot onteigening over kan gaan wanneer dit het algemeen belang dient. In veel gevallen stuurt de overheid aan op een minnelijke verwerving waarbij een gang naar de rechter wordt voorkomen. In alle gevallen worden de kosten die u in dit traject moet maken voor het inhuren van een deskundige, naar redelijkheid vergoed door de onteigenende partij. De rentmeesters en adviseurs van Noordanus & Partners komen in aanmerking voor een deskundigenkostenvergoeding als u hen inschakelt om uw belangen te bewaken en zo nodig te verdedigen.

Bedrijfsverplaatsing

Als uw bedrijf of eigendom is gelegen op een locatie waar grond verworden dient te worden dan kan dit tot gevolg hebben dat uw bedrijf op die locatie niet meer levensvatbaar is. Dit heeft grote consequenties voor de toekomst van u en uw bedrijf. Onze rentmeesters kunnen u van dienst zijn bij het in beeld brengen van de consequenties en het begeleiden van de verplaatsing van uw bedrijf naar een nieuwe locatie. Onze rentmeesters en adviseurs zijn zeer goed ingevoerd in het onteigeningsrecht en de schadeloosstellingen en rechten die u heeft als gedupeerde.

Selectie uit aanbod

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op via +31 (0)85-485 26 00 of neem contact op via het contactformulier.

Op de hoogte blijven van nieuws, wet- en regelgeving en marktprijzen in het landelijk gebied? Schrijf u dan direct in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief De Rentmeter