Projectbegeleiding functieverandering

In het buitengebied ontstaan steeds meer mogelijkheden om landbouw, landschap en nieuwe economische dragers met elkaar te verbinden. Daarom heeft rentmeesterskantoor Noordanus & Partners in samenwerking met Acconavm bedrijfsadvies het bedrijf Agroplan opgericht.

Agroplan bundelt de krachten tussen landschapsarchitectuur, waarde deskundigheid en bedrijfsadvies. Uitgangspunt hierbij is dat (agrarisch) ondernemers meer inkomen genereren door de verbreding van hun onderneming. Agroplan helpt u met het verwoorden, in kaart brengen en visualiseren van plannen en neemt tegelijkertijd ook het bedrijfseconomische aspect onder de loep.

Er komt veel op de agrarische sector af: afschaffing melkquotering, Varkensbesluit, subsidiestops, Natuurwet, Reconstructiewet, WAV, etc. U staat waarschijnlijk op een kruispunt van wegen en moet keuzes maken. Wij zijn ervan overtuigd dat bij het maken van keuzes een grondige analyse van uw bedrijfslocatie onontbeerlijk is.

Agroplan begeleidt u op het gebied van:

 • landschappelijke visie en ontwerp
 • opstellen bedrijfsexploitatieplan
 • haalbaarheidstoetsing nieuwe economische dragers
 • inrichtingsplan bestaand en nieuw erf
 • beeldkwaliteitsplan erven en landbouwgronden
 • landschappelijk inpassingsplan nieuwbouw
 • natuurontwikkelingsplannen
 • ruimte voor ruimte
 • rood voor groen
 • nieuwe economische dragers
 • subsidies voor natuurontwikkeling

Kijk voor verdere informatie op agroplan.nl.

Selectie uit aanbod

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op via +31 (0)85-485 26 00 of neem contact op via het contactformulier.

Op de hoogte blijven van nieuws, wet- en regelgeving en marktprijzen in het landelijk gebied? Schrijf u dan direct in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief De Rentmeter