Taxaties

Vroeger werd er veelal getaxeerd “achterop een sigarendoos”. In de huidige tijd is een goed onderbouwde waardebepaling van onroerende zaken en gebruiksrechten echter onontbeerlijk. Om tot een goede waardebepaling te komen is niet alleen kennis van de streek nodig, maar is ook kennis van juridische, fiscale en bedrijfseconomische aspecten erg belangrijk.

De taxateurs van Noordanus & Partners kunnen door een geïntegreerde aanpak putten uit een groot kennisnetwerk. Onze taxateurs voeren taxaties uit voor agrariërs, landgoedeigenaren, recreatieondernemers, particulieren en banken.

De diverse doeleinden waarvoor onze taxateurs waardebepalingen uitbrengen zijn:

Fiscale omstandigheden

Hierbij kunt u o.a. denken aan:

  • Bedrijfsbeëindiging
  • Bedrijfsovername
  • Inbreng of onttrekking van onroerende zaken in BV’s of andere rechtspersonen

Nadelige effecten overheidshandelen

Hierbij wordt middels een waardebepaling vastgelegd wat de mogelijke waardevermindering van uw onroerende zaak is als gevolg van overheidshandelen.

Financiering

Bij financiering van de aankoop van onroerend goed of het realiseren van uitbreidingsplannen vraagt de geldverstrekker altijd om een goed onderbouwde waardebepaling waarbij de vrije waarde en de executiewaarde bepaald dienen te worden.

Successie particulieren

Bij overlijden dient voor de successie aangifte de waarde van de onroerende zaken vastgesteld te worden.

Zakelijke rechten

Bij de waardebepaling van de invloed van zakelijke rechten kunt u denken aan:

  • Erfdienstbaarheden
  • Opstalrecht
  • Erfpacht
  • Mandeligheid

Pachtzaken

Bij vaststellen van of onderhandelingen over de hoogte van de pachtsom van een hoeve of los land.

Landbouwvrijstelling

Voor het opwaarderen van de boekwaarde van uw landbouwgronden dient u een onderbouwde waardebepaling te kunnen overleggen aan de belastingdienst.

Aan- en verkoop

Voor de aan- of verkoop van uw onroerende zaak is het van belang om te weten welke vraagprijs u kunt hanteren of wat u maximaal als koopsom moet betalen voor het onroerend goed dat u op het oog heeft.

Selectie uit aanbod

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op via +31 (0)85-485 26 00 of neem contact op via het contactformulier.

Op de hoogte blijven van nieuws, wet- en regelgeving en marktprijzen in het landelijk gebied? Schrijf u dan direct in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief De Rentmeter