Noordanus en Partners

/Noordanus en Partners

About Noordanus en Partners

This author has not yet filled in any details.
So far Noordanus en Partners has created 157 blog entries.

Openbare inschrijvingen voor pacht van start bij het Waterschap Rivierenland

Het Waterschap Rivierenland heeft diverse landbouwpercelen in eigendom om projecten zoals waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen te realiseren. Percelen die op dit moment niet door het waterschap in gebruik zijn, worden tijdelijk in geliberaliseerde pacht uitgegeven. In november 2018 worden in totaal 18 kavels aangeboden. [...]

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Vanaf 1 oktober 2018 tot en met 30 november 2018 kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (HERBESTEM) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het doel van de regeling is het krijgen van inzicht in de diverse potenties (cultureel, [...]

Mini-symposium “Energietransitie” voor herhaling vatbaar

Opdrachtgevers, adviseurs en ervaringsdeskundigen kwamen een middag samen om kansen en bedreigingen te bespreken van zonneweides en andere vormen van duurzame energie-opwekking. Daarna kreeg het gezelschap per fiets een rondleiding over het project Zonneweide Lingemeren van K3 Delta te Lienden. Tijdens de excursie brak uiteindelijk [...]

Terugblik mini-symposium ‘Herontwikkeling agrarische bedrijfslocaties’

Op 24 november organiseerden wij op landgoed De Wolfskamer te Barneveld een mini-symposium waar het onderwerp ‘herontwikkelen van mijn agrarische bedrijfslocatie’ centraal stond. De focus tijdens het symposium lag op de mogelijkheden die er zijn bij bedrijfsbeëindiging en functieverandering van een agrarische locatie.   Diverse sprekers behandelden het [...]

Gelderland start met controles benutting PAS-vergunningen

Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden hebben daarvoor een vergunning nodig. Ondernemers met een vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben twee jaar de tijd om die uitbreiding te realiseren. In Gelderland zijn er 90 agrarische bedrijven waarbij deze tweejaarstermijn [...]

Ook bij de aanleg van een paddock rekening houden met afstanden voor geur

Uitbreidingsplannen voor uw paardenhouderij? Houd rekening met de aan te houden afstanden voor geur. Een paardenhouderij veroorzaakt een zekere geurbelasting. Voor paarden is geen emissiefactor vastgesteld. Bij het oprichten of uitbreiden van een paardenhouderij gelden vaste afstanden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven gelegen binnen [...]

Omgevingsvergunning van rechtswege verleend?

Heeft u een aanvraag omgevingsvergunning ingediend maar komt er geen reactie van de gemeente? Dan kan het zijn dat de vergunning van rechtswege is verleend. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat, indien het bestuursorgaan niet (tijdig) reageert op een ingediende aanvraag, de vergunning na [...]

Gebiedsvisie Functieveranderingswoningen gemeente Barneveld

Op 13 december jongstleden is de ‘Gebiedsvisie functieveranderingswoningen’ vastgesteld door de gemeenteraad van Barneveld. De Gebiedsvisie biedt het kader voor het verplaatsen van functieveranderingswoningen naar een locatie buiten de slooplocatie. Zoals bijvoorbeeld naar een bebouwingslint of aan de rand van een dorpskern. Ook bestaat nu [...]