Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) is onlangs gestart met de verkoop van circa 1.200 percelen grond, met een totale oppervlakte van bijna 2.000 hectare.

De percelen zijn gespreid over Nederland gelegen en betreft voornamelijk gronden met een agrarische bestemming. Naast de cultuurgronden verkoopt BBL ook gronden met een natuurbestemming en enkele voormalige agrarische bedrijfslocaties.

De kaart met de betreffende percelen en de spelregels voor inschrijving zijn beschikbaar op www.verkoopbblbezit.nl.