Op dit moment worden bouwkavels, zolang er geen voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen, alleen met overdrachtsbelasting (6%) belast. In de gevallen dat er infrastructuur (bijv. toegangsweg of nutsvoorzieningen) is aangelegd wordt de levering met 21% BTW belast. In Europees verband wordt deze scheiding niet toegepast. Om die reden heeft de regering besloten om per 1-1-2017 dat verschil te laten vallen, blijkt uit de stukken naar aanleiding van Prinsjesdag.

Vanaf 1-1-2017 beoordeelt de Belastingdienst op basis van het criterium ‘is het terrein bedoeld om te bebouwen?’ of de levering met BTW is belast. Het verschil tussen BTW of overdrachtsbelasting is fors. In voorkomende gevallen kan het daarom aantrekkelijk zijn om de bouwkavels vóór 1-1-2017 te leveren. Bij verkoop van bouwkavels spelen natuurlijk meer factoren een rol.
Om tot een voor u zo gunstig mogelijke keuze te komen, is het wijs u tijdig te laten adviseren.

Door: ing. E. (Erwin) Zark, erwinzark@noordanuspartners.nl

Deel dit artikel