Ministerie van infrastructuur en milieu adviseert gemeenten over plattelandswoning

Minister Schultz heeft in een brief aan de VNG antwoord gegeven op de vraag hoe gemeenten kunnen omgaan met (voormalige) agrarische bedrijfswoningen. In haar brief geeft ze aan welke afwegingen een rol kunnen spelen in de vraag of een gemeente al dan niet handhavend op moet treden. Gemeenten beschikken momenteel over onvoldoende mogelijkheden om sluitend te regelen dat in een voormalige agrarische bedrijfswoning burgerbewoning mag plaatsvinden zonder dat het agrarische bedrijf waartoe de woning voorheen behoorde daar negatieve effecten van ondervindt in de bedrijfsvoering. Er is een wetsvoorstel in de maak die ervoor moet zorgen dat straks alleen het planologische regime bepalend is voor de mate van bescherming van woningen tegen nadelige milieu-effecten van bedrijven. De minister wil het wetsvoorstel begin juli inbrengen in de ministerraad en in oktober het definitieve wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer.

Klik hier om ook de brief van de minister te kunnen lezen.

Deel dit artikel