Nieuwe pachtnormen 2011

Staatssecretaris Bleker heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met een overzicht van de nieuwe pachtnormen. Het LEI heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2011 berekend volgens de aanbevelingen van de Commissie pachtnormen II. De nieuwe pachtnormen zullen per 1 juli 2011 in werking treden. De slechte bedrijfsresultaten in de melkveehouderij werken met name door in de berekeningen van de pachtnormen in de pachtgebieden met overwegend melkveehouderij. De bedrijfsresultaten in de akkerbouw waren de afgelopen jaren redelijk tot goed. Dit is terug te zien in de veranderpercentages van de gebieden met overwegend akkerbouw en gemengde bedrijven.

Meer informatie: de brief van de staatssecretaris en de nieuwe pachtnormen per 1 juli 2011.

Deel dit artikel