Om de aanleg van nieuwe natuur een extra impuls te geven heeft de provincie Utrecht een nieuwe aankoopsubsidie in het leven geroepen. Middels deze subsidie wil de provincie nog circa 700 hectare nieuwe natuur realiseren. De regeling is inmiddels door Gedeputeerde Staten vastgesteld en later dit jaar zal de regeling ook daadwerkelijk worden opengesteld.

De nieuwe regeling is breder opgezet, waarbij ook mogelijkheden worden geboden voor gronden die gelegen zijn in het Natuurnetwerk Nederland en langjarig zijn verpacht. Doordat er rekening wordt gehouden met het afkopen van de pacht, zijn er meer mogelijkheden ontstaan om ook bedrijfsbeëindiging of bedrijfsverplaatsing bespreekbaar te maken.

Bij de nieuwe regeling is het daarnaast niet noodzakelijk dat de aanvrager ook de daadwerkelijke grondeigenaar is. Ook is het bij de aanvraag nog niet nodig om al een vastomlijnd inrichtingsplan te hebben. Naast deze verruiming hoeft een nieuwe grondeigenaar de aankoop van de gronden niet langer voor te financieren aangezien het ook mogelijk is om enkel de natuurwaarde betalen. Wel dienen in dergelijke gevallen concrete afspraken met de provincie te worden gemaakt over het type natuur en de bijbehorende inspanningsverplichting.

Meer informatie over deze subsidieregeling? Neem contact op met ons kantoor!