Subsidieregeling instandhouding Oostelijke Vechtplassen

/, Publicaties, Subsidies/Subsidieregeling instandhouding Oostelijke Vechtplassen

Subsidieregeling instandhouding Oostelijke Vechtplassen

De Provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de instandhouding van het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen. Het subsidieplafond bedraagt totaal € 840.000,- euro en projecten kunnen worden ingediend tot en met 24 maart 2019.

Het doel van de subsidie is om hydrologische, inrichtings- en natuurherstelmaatregelen te bevorderen die bijdragen aan het landelijke programma PAS (Programma Aanpak Stikstof). Door toenemende aanvoer van stikstof wordt het natuurgebied Oostelijke Vechtplassen namelijk bedreigd.

Wilt u meer weten over de subsidie en waar uw project allemaal aan moet voldoen? Neem dan contact met ons op.

2019-03-29T08:51:59+00:00