Tot en met 31 augustus 2019 12:00 uur biedt Staatsbosbeheer 400 hectare en de Provincie Gelderland 200 hectare natuurgrond per inschrijving te koop aan. Dit biedt rechtspersonen, maar ook particulieren de kans om natuur te verwerven en te beheren. De voorwaarde hierbij is dat natuur ook natuur blijft en in de toekomst goed moet worden beheerd.

Met de verkoop willen Staatsbosbeheer en de Provincie Gelderland onder meer de realisatie van het Gelders Natuurnetwerk bekostigen, wat inhoudt dat deze partijen streven naar grotere aaneengesloten natuurgebieden en robuustere natuur, in plaats van versnipperde delen.

De kavels die Staatsbosbeheer en de Provincie Gelderland per inschrijving te koop aanbieden zijn verschillend van aard. Zo worden er onder andere graslanden, bospercelen, waterrijke kavels en landschapselementen aangeboden. Toekomstige eigenaren worden verplicht deze in stand te houden. De inschrijving geschiedt via de website: www.grondruilgelderland.nl.

Meer informatie over de procedure? Neem contact op met ons kantoor!