Wij willen de bezoekers en sprekers op ons mini-symposium ‘Herontwikkeling agrarische bedrijfslocaties’ hartelijk danken voor hun interesse en bijdrage aan een heel interessante, gezellige en druk bezochte middag.

Voor diegenen die niet aanwezig konden zijn:

In begin 2018 volgt er een tweede mini-symposium over dit onderwerp gericht op de Betuwe en het KAN+.