Eerst nog genieten van de oliebollen, vuurpijlen en de champagne en dan (zoals het er naar uitziet) wakker worden in een Nederland met fosfaatrechten. Aangezien berichten over overschrijding van het fosfaatplafond uitblijven, wordt het steeds aannemelijker dat de fosfaatrechten er ook daadwerkelijk gaan komen.

Wat de prijs van de fosfaatrechten straks daadwerkelijk gaat doen, houdt de gemoederen nog steeds bezig. Momenteel wordt gesproken over een prijs van rond de € 200,- per netto kilo fosfaat. Doorgerekend betekent dit een kostenpost van circa € 8.000,- tot € 9.000,- per melkkoe die men meer wil gaan houden. Of deze prijs ook daadwerkelijk stand houdt, zal afhangen van de marktwerking. Maar aangezien de beschikkingen (hoeveel kg fosfaat per bedrijf aanwezig is) pas medio januari door de RVO worden verzonden, is het niet de verwachting dat de handel in de eerste helft van januari gelijk storm zal lopen.

Hieronder nog wat aandachtspunten op een rij:

  1. Vanaf 1-1-18 geldt voor elke transactie een afroming van 10%, dus bovenop de algemene korting van 8,3%;
  2. Wilt u dus referentie van een ander bedrijf overnemen, denk ook aan samenwerkingsverbanden, dan dient dit voor 1-1-2018 geregeld te zijn. Gebruik hiervoor het formulier bedrijfsoverdracht van RVO;
  3. Vanaf 1-1-2018 mag u geen melkvee meer houden zonder fosfaatrechten, er geldt dus een productieverbod, vergelijkbaar met varkens en pluimvee;
  4. Volgens het ministerie vallen de eerste beschikkingen vanaf 12-1-2018 op de mat, u heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken bij RVO, eventueel beroep volgt later bij het College van beroep voor het bedrijfsleven;
  5. Ondanks berichtgeving van RVO dient ervan uitgegaan te worden dat ook voor zoogkoeien fosfaatrechten noodzakelijk zijn, deze vallen namelijk onder de categorie melkvee binnen de Meststoffenwet. Heeft u zoogkoeien en zijn daarvoor in de beschikking geen fosfaatrechten opgenomen, dan adviseren wij u om in elk geval uit voorzorg bezwaar te maken;
  6. De omschrijvingen van de knelgevallen zijn bekend. Als algemene grens (om als knelgeval in aanmerking te komen) dient te worden aangetoond dat de productie op 2 juli 2015 5% of meer afweek van het normale patroon;
  7. Als oorzaak dient het aantoonbaar te gaan om ziekte van de dieren, ziekte van uzelf, ziekte van degene met wie u samenwerkte op 2 juli 2015 of ziekte of overlijden van familie. Ook vernieling van de stal of bouwwerkzaamheden dient als reden om als knelgeval in aanmerking te komen.

Bezwaar maken? Via enkele rechtsbijstandsverzekeraars is een aantal adviseurs ingeschakeld om op een collectieve manier bezwaar te maken. De bezwarenprocedure is geregeld via het publiekrecht. Dit betekent dat u zelf bezwaar kunt maken of via een ter zake deskundige. Vindt u het prettig om de beschikking met iemand van ons kantoor door te lopen? Neem dan contact op met ons kantoor via info@noordanuspartners.nl.

 

Door: ing. E. (Erwin) Zark, erwinzark@noordanuspartners.nl / ing. H.W. (Henk) Ebbers, henkebbers@noordanuspartners.nl