Opdrachtgevers, adviseurs en ervaringsdeskundigen kwamen een middag samen om kansen en bedreigingen te bespreken van zonneweides en andere vormen van duurzame energie-opwekking. Daarna kreeg het gezelschap per fiets een rondleiding over het project Zonneweide Lingemeren van K3 Delta te Lienden. Tijdens de excursie brak uiteindelijk ook nog de zon door. Of dit ook van toepassing zal zijn op de komst van grootschalige zonneparken mag de toekomst uitwijzen.

Hoogstwaarschijnlijk organiseren we in de loop van 2018 een tweede symposium over dit onderwerp gezien de hoeveelheid aanmeldingen van intermediairs. Hou hiervoor onze site in de gaten.