De Regio Food Valley heeft een nieuw beleidsdocument opgesteld voor de omgang met functieveranderingen van (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen in de regio Gelderse Vallei. Het ‘Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016’ vervangt de beleidsdocumenten ‘Regionale beleidsinvulling functieverandering en nevenactiviteiten’ uit 2008 en ‘Nadere invulling’ uit 2012 en voegt deze samen tot één actueel nieuw beleid.

In het nieuwe beleidsdocument wordt een nieuwe (vereenvoudigde) systematiek toegepast voor afroming/korting van sloopmeters. Daarnaast worden als basis bouwrechten ingevoerd (voor woningen gelden woningrechten en voor bedrijven gelden bedrijfsrechten) en dient afhankelijk van het aantal benodigde m² of m³ een equivalent aan sloopmeters te worden ingezet.

Het gebied waarop het regionale beleid van toepassing is, betreft de gemeenten Nijkerk, Putten, Barneveld, Scherpenzeel, Ede en Wageningen. Het is echter de keuze aan elke specifieke gemeente in hoeverre dit beleid wordt toegepast en op welke wijze dit wordt uitgevoerd. Voor de praktijk betekent dit dat er op lokale schaal grote verschillen kunnen ontstaan.

Door: ing. E. (Erwin) Zark, erwinzark@noordanuspartners.nl