Het is nog mogelijk om uw belangstelling kenbaar te maken voor het pachten van percelen van de provincie Utrecht in 2021. U heeft hier de mogelijkheid voor tot  zondag 13 september 2020. Als u in 2020 al gronden pacht van de provincie Utrecht, dient u zich opnieuw aan te melden. Aan het pachten van gronden van de provincie Utrecht worden zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) voorwaarden gesteld om de natuurontwikkeling en de biodiversiteit te stimuleren.

U vindt het belangstellingsregistratieformulier hier.

Wanneer u belangstelling heeft getoond via de belangstellingsregistratie, ontvangt u een bevestiging hiervan op het door u opgegeven e-mailadres. Mocht er pachtgrond voor u beschikbaar zijn dan krijgt u ter zijner tijd een aanbieding met instructies per post aangeboden. Aan het kenbaar maken van uw interesse kunnen geen rechten ontleend worden.

Heeft u interesse als natuurbeheerder om percelen van de provincie Utrecht binnen het NNN te beheren? Ook dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken aan de hand van het belangstellingsregistratieformulier.

Voor meer informatie over de voorwaarden en de criteria wordt verwezen naar de volgende website: www.provincie-utrecht.nl/pacht.