Geconfronteerd worden met een overheid die er op uit is je grond of nog erger, je bedrijf , te verwerven voor het ‘algemeen belang’ kan een nachtmerrie zijn. Want ondanks alle goede bedoelingen en onderhandelingen die erop toe moeten zien dat je op vrijwillige basis tot verkoop van je eigendommen overgaat, blijft de onteigening als het zwaard van Damocles boven het hoofd hangen.

Het gevoel van vrijwilligheid bij een eventuele verkoop verdwijnt als elk gesprek eindigt met de wetenschap dat indien er niet tot een akkoord wordt gekomen, men de onteigeningsprocedure van stal zal halen. Kortom, onderhandelen met de rug tegen de muur en dat allemaal in het algemeen belang! Wat nou als je van mening bent dat je zelf in staat bent om de plannen, waarvoor men je grond of bedrijf nodig heeft, te kunnen realiseren? De noodzaak om de grond af te staan is daarmee immers van de baan en van een onteigeningsprocedure hoeft dan geen sprake meer te zijn. Deze zogeheten zelfrealisatie is een fenomeen dat aan populariteit blijft winnen en dat niet voor niets meer dan bijzondere aandacht verdient.

Hoe eerder hoe beter

Het spreekt voor zich dat de zelfrealisatie van een vierbaans-snelweg de nodige belemmeringen kent en daarmee niet haalbaar is. Maar voor bijvoorbeeld natuurontwikkeling, woningbouw of een bedrijventerrein kan zelfrealisatie echter prima uitkomst bieden en daarom is het zeker de moeite van het onderzoeken waard. Vanzelfsprekend worden aan zelfrealisatie de nodige eisen gesteld en kan je niet zomaar zeggen dat de onteigening niet nodig is omdat je het beoogde werk of plan zelf kan realiseren. Sterker nog, je moet hiermee in een vroeg stadium aan de slag te gaan.

Voor meer informatie hoe dit het beste aan te pakken, neem contact met ons op!