Door de Provinciale Staten van Utrecht is ingestemd om 13 miljoen euro te investeren in het remmen van bodemdaling in het Veenweidegebied. Dit geld komt bovenop de 18 miljoen euro die vanuit het Rijk is verkregen.

In het westelijk deel van de provincie liggen veel veengronden. De bodem is daar aan het dalen, wat zorgt voor grote maatschappelijke gevolgen zoals schade voor de landbouw en schade aan woningen en wegen. Daarbij zorgt de bodemdaling voor een hogere CO2 uitstoot. Om deze redenen wil de provincie Utrecht de bodemdaling afremmen. Zij geven aan een toekomst te willen bieden aan de agrarische sector en willen inzetten op een goede waterkwaliteit en versterking van de biodiversiteit. Samen met alle partners willen zij werken aan een provincie waar ook in de toekomst goed kan worden gewoond, gewerkt en geleefd.

In samenwerking met agrariërs, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties in het veenweidegebied wordt gewerkt aan een aanpak om bodemdaling en de CO2 uitstoot te remmen. Dit zorgt er mede voor dat er een stabielere toekomst wordt gecreëerd voor de boeren met een bedrijf op veengronden. De bodemdaling wordt geremd met innovatieve technieken, zoals onderwater- en drukdrainage, maar ook door middel van maatregelen uit de overheden en praktische maatwerkoplossingen van agrariërs zelf.

Meer informatie kunt u vinden in het uitvoeringsprogramma van de provincie: Uitvoeringsprogramma Bodemdaling 2020-2023