Diverse ‘Haagse bronnen’ wisten onlangs te melden dat het kabinet komende 10 jaar nog eens 5 miljard euro wil besteden aan het verbeteren en vergroten van natuurgebieden (het verbinden van Natura 2000 gebieden). Door onder andere boerenbedrijven op te kopen hoopt het kabinet de stikstofuitstoot fors te verminderen.

Circa 200 miljoen euro zal jaarlijks besteed worden voor zogenaamde stikstofreducerende maatregelen, waaronder het uitkopen van boerenbedrijven valt. Ook komt er geld vrij voor het verduurzamen en innoveren van bedrijven die kunnen en willen doorboeren en komt er een extra impuls vrij voor kringlooplandbouw. Wie het bedrijf aan collega’s of een andere private partij verkoopt kan de stikstofruimte via extern salderen te gelde maken. Om te voorkomen dat partijen buiten de agrarische sector de stikstofruimte wegkapen worden er waarborgen ingebouwd.

Komende tijd zal moeten blijken hoe deze plannen van dit kabinet zich vertalen in concreet beleid. Wij houden dit uiteraard nadrukkelijk voor u in de gaten.