In de provincie Gelderland mogen zich geen nieuwe intensieve veehouderijbedrijven meer vestigen. Gedeputeerde Staten (GS) hebben in de nieuwe omgevingsvisie bepaald dat de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG ‘s) verdwijnen.

In het voorstel van Gedeputeerde Staten mogen veehouders nergens meer een nieuw intensief veehouderijbedrijf beginnen. Bestaande veehouderijbedrijven mogen wel groeien, waarbij de groeimogelijkheden worden bepaald door de mate waarin geïnvesteerd wordt in ruimtelijke kwaliteit, milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn.