De nieuwe Maatlat Duurzame Veehouderij 8.1, geldig van 1 januari tot en met 31 december 2014, is vastgesteld en gepubliceerd. Door een stal te bouwen conform het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij kan een veehouder in aanmerking komen voor de Mia en Vamil. De Mia (milieu-investeringsaftrek) geeft de veehouder de mogelijkheid om de investeringen gedeeltelijk van de winst af te trekken. De Vamil maakt het mogelijk om bedrijfsmiddelen, die onder deze regeling vallen, willekeurig af te schrijven.

De belangrijkste wijzigingen binnen het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij zijn dat de aanvullende besluiten uit 2013 zijn ingevoegd en een aantal beschrijvingen is aangepast en verduidelijkt. Brandveiligheid is als nieuw thema toegevoegd en het ambitieniveau voor melkvee, kraamzeugen, gespeende biggen en vleeskuikens is op een aantal maatlatten verhoogd. Daarnaast is de groepshuisvesting voorzien van voerligboxen met uitloop voor guste en dragende zeugen niet meer toegestaan.