Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden hebben daarvoor een vergunning nodig. Ondernemers met een vergunning in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben twee jaar de tijd om die uitbreiding te realiseren. In Gelderland zijn er 90 agrarische bedrijven waarbij deze tweejaarstermijn in deze periode afloopt. De provincie start daarom met controleren. Als ondernemers de vergunde activiteit niet op tijd uitvoeren kan het niet gebruikte deel van de vergunde ontwikkelruimte worden ingetrokken.

 

bron: Provincie Gelderland, 01/12/17