Gedeputeerde staten van de provincie Gelderland  hebben de stikstofregels voor vergunningverlening aangepast.

GS wil de verkoop van (agrarische) stikstofruimte  aan andere bedrijven (extern salderen) voorlopig niet toelaten. Er zijn steeds meer initiatiefnemers op de markt, ook buiten de provincie, voor aankoop van stikstofruimte. Dit kan naast mogelijke leegstand en verloedering van het landschap ook leiden tot onvoldoende ontwikkelruimte voor de blijvende Gelderse agrarische sector of een oneerlijke verdeling van stikstofruimte. Eerst moet er een oplossing komen om deze problematiek te voorkomen. GS lijken een oplossing te willen voor een eerlijke controleerbare handel in stikstofruimte alvorens extern salderen mogelijk wordt gemaakt. Hierdoor lijkt het kopen van agrarische bedrijven ter compensatie van stikstofuitstoot elders in Gelderland voorlopig van de baan.