Om de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren biedt de Provincie Utrecht gronden en opstallen te koop en te pacht aan. Leidend hierin zijn overheidsdoelen, zoals de inrichting en het beheer van natuur, waterveiligheid, recreatie en/of het versterken van de landbouwstructuur. Per individueel geval wordt namelijk bekeken hoe de verkoop en verpachting van de objecten kan bijdragen aan het realiseren van deze doelen.

Iedereen heeft kans om de objecten in eigendom te verkrijgen dan wel te pachten. Op de website van de Provincie Utrecht staat een overzicht van de te verkopen objecten. Tevens staat hier de procedure uitgelegd en op welke wijze u uw belangstelling kenbaar kunt maken. Ons kantoor kan u hierin uiteraard van dienst zijn. Neem hiervoor contact met ons op!