Eén van de belangrijkste uitgangspunten bij planschade is dat alleen degene die eigenaar is op de peildatum planschade kan claimen. Wanneer het eigendom verkocht wordt, kan de rechtsopvolger geen planschade meer claimen omdat de schade voorzienbaar was. De Raad van State houdt dat uitgangspunt heel rechtlijnig aan.

Dat blijkt uit een zaak waarbij de eigenaar zijn ‘recht’ op planschade aan zijn rechtsopvolger had overgedragen. Hiervoor was een aantal bepalingen in de koopovereenkomst opgenomen. In een uitspraak waarbij de gemeente Vlist was betrokken, schrijft de Raad van State dat alleen een eigenaar op de peildatum planschade kan claimen (ECLI:NL:RVS:2008:BD9961). De uitleg hierbij is dat schade (in dit geval vermogensschade) alleen optreedt bij degene die op het moment dat de schade ontstond, eigenaar was. Het overdragen van deze rechten is niet mogelijk. Verder geldt wel de gebruikelijke verjaringstermijn van 5 jaar. Dit betekent dus dat u nog planschade kunt claimen op het moment dat u geen eigenaar meer bent.

Door: ing. H.W. (Henk) Ebbers, henkebbers@noordanuspartners.nl