Het ingeluide herstel van de woningmarkt zet door. In de maand april 2014 zijn 64,5 procent meer woningen verkocht in vergelijking tot dezelfde maand vorig jaar.

In maart 2014 registreerde het Kadaster ook al een stijging van het aantal verkochte woningen, van ruim 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hoewel de prijzen van bestaande koopwoningen nog steeds lager zijn dan een jaar eerder, gemiddeld 2 procent, is het niveau van de prijzen de afgelopen 9 maanden weinig veranderd.

De verkoop van nieuwe woningen is in drie jaar niet zo sterk gegroeid als in het eerste kwartaal van 2014. Het verschil met vorig jaar bedraagt zelfs 35 procent!

Het toenemende consumentenvertrouwen, de betere economische vooruitzichten en de lage rente lijken aanleiding te zijn tot het aantrekken van de woningmarkt. In sommige regio’s treedt prijsherstel op, maar de prijsontwikkeling verschilt nogal per regio en per woningtype.