We zien in onze rentmeesterspraktijk de laatste tijd steeds vaker dat zich in de agrarische sector problemen voordoen bij de verhuur van gronden of gebouwen. Veelal gaat het om mondelinge afspraken tussen buren of goede bekenden uit de buurt die in het verleden op goed vertrouwen zijn gemaakt. Vaak vinden partijen het teveel gedoe om afspraken op papier te zetten, of de huurder wenst hier niet aan mee te werken en verhuurder besluit vervolgens dat het ook wel mondeling kan.

Het kan om iets eenvoudigs gaan zoals het verhuren van een gedeelte van een schuur voor opslag van goederen. Ook kan het gaan om de verhuur van een agrarische bedrijfswoning voor een bepaalde tijd, dus uitdrukkelijk met de bedoeling dat het gebruik eindigt. Dit soort mondelinge afspraken gaat vaak goed, maar wij ervaren dat mondelinge afspraken lang niet altijd worden nagekomen of dat er opeens verschillen in inzicht tussen verhuurder en huurder ontstaan. Dit kan tot veel spanningen en ook hoge kosten leiden wanneer verhuurder het gehuurde weer tot zijn beschikking wenst te krijgen en de huurder zich anders opstelt dan vooraf was afgesproken. Bij verhuur van onroerend goed en vooral in de agrarische sector is het verstandig om vooraf goed op te hoogte te zijn van de mogelijke risico’s voordat met huurder concrete afspraken worden gemaakt. Mocht iets dergelijks nu of in de toekomst bij u spelen, dan adviseren wij u om zich vooraf goed te verdiepen in de risico’s en het vooral goed te regelen. Dit brengt helaas kosten met zich mee, maar die staan in geen verhouding tot de kosten die u tegemoet ziet wanneer u in de problemen komt. U kunt altijd even contact met ons opnemen wanneer dit bij u aan de orde is.

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp kunt u contact opnemen met ing. A.F. van Marle.