Bent u woonachtig in het buitengebied van de gemeente Ede in een situatie van een gesplitste woning / dubbele bewoning van een burgerwoning of bedrijfswoning en weet u niet of dit op de juiste wijze is geregeld? In een aantal situaties is het mogelijk om vóór januari 2018 de woningsplitsing / dubbele bewoning correct vast te leggen en dus te legaliseren.

Dit schrijft de gemeente Ede in het Programma Buitengebied, dat onlangs ter inzage heeft gelegen. Het programma moet het in de toekomst mogelijk maken om de bestaande woningsplitsing/dubbele bewoning te legaliseren voor agrariërs, bewoners en ondernemers in het buitengebied.

Dit zal het geval zijn voor woningsplitsingen die zijn ontstaan tussen 2002 en 2012. Hiervoor kan een aanvraag om legalisatie worden ingediend tot 1 januari 2018. Met 300 m² aan sloopcompensatie  kan de splitsing in de bestaande inhoudsmaat tot maximaal 660 m³ worden gelegaliseerd. Boven een inhoudsmaat van 660 m³ dient nog 2 m² per kuub aan sloopcompensatie te worden gerealiseerd.

Nieuwe woningsplitsingen worden niet gelegaliseerd. Peildatum is de vaststelling van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied Ede 2012 en Natuurgebied Veluwe Ede 2013. Ook nieuwe splitsingen van bedrijfswoningen zijn niet toegestaan. Voor bestaande splitsingen van bedrijfswoningen geldt dezelfde legalisatiemogelijkheid als voor burgerwoningen.

Bent u woonachtig in een gesplitste woning in het buitengebied en weet u niet zeker of deze legaal is, dan is het nu al van belang om te bekijken of legalisatie tot de mogelijkheden behoort.

Door: ir. M. (Margriet) Snaaijer, margrietsnaaijer@noordanuspartners.nl