Na een vliegende start qua grondtransacties in handelsjaar 2015 lijkt de handel in landbouwgronden en bedrijven aanzienlijk afgenomen. Oorzaak is met name onzekerheid rondom regelgeving over de veelbesproken melkvee fosfaatrechten. Van ondergeschikte invloed lijken de lagere melkprijzen in de melkveehouderijsector te zijn. Van een daling van grondprijzen is geen sprake.

Er wordt inmiddels wel gespeculeerd vooruitlopend op de handel in melkveefosfaatrechten; prijzen zouden variëren van € 1.500 tot maar liefst € 16.000 per fosfaatrecht. Maar het is onzekerheid troef. Immers, er nog geen 100% zekerheid of het stelsel van fosfaatrechten er daadwerkelijk gaat komen en wanneer.

Een andere belangrijke vraag is of de komst van fosfaatrechten ook de waarde van landbouwgrond gaat beïnvloeden? Als we kijken naar de invoering van het melkquoteringssysteem in 1982 / 1983 en het invoeren van de handel in varkensrechten midden negentiger jaren, zal de invloed waarschijnlijk niet al te hoog zijn. Er is nog een andere reden om te mogen veronderstellen dat de prijzen van grond niet onderuitgaan. Deze ligt in het feit dat steeds meer private partijen door het aantrekken van de economie zich weer actief op de grondmarkt bewegen.

Tussentijds is het begrijpelijk dat veel ondernemers een afwachtende houding hebben, maar ondernemen betekent soms ook risico’s nemen….