Op 14 april jl. is er een debat geweest in de Tweede Kamer over de melkveefosfaatrechten.

De belangrijkste punten die daarbij naar voren gekomen zijn:

  1. De knelgevallenregeling wordt zo klein mogelijk gehouden. Hiermee kan de generieke korting zo laag mogelijk worden gehouden.
  2. Bij bedrijfsoverdracht in familieverband (3e graad) wordt er waarschijnlijk geen afroming van fosfaatrechten toegepast.
  3. Door de variatie in wensen van de verschillende Kamerfracties is er geen eenheid in wensen en zullen er voorlopig weinig aanpassingen komen in het uit te werken voorstel.
  4. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mevrouw ing. C.A.M.M. van der Wielen, telefoon 06 – 20 64 98 38.