Op 3 november 2020 is er door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen’ gepubliceerd. Via deze regeling kunnen provincies aan de hand van subsidies veehouderijen aankopen die gevestigd zijn binnen een straal van 10 kilometer van een Natura 2000 gebied en een (stikstof)depositie hebben van ten minste 2 mol per hectare per jaar. Voor de aankoop van de veehouderijen is 95 miljoen euro beschikbaar.

Bedrijven die worden aangekocht, zullen volledig opgekocht worden tegen de marktwaarde. Het gaat dan om bedrijfsmiddelen, bedrijfsgebouwen inclusief erf en ondergrond, productierechten en landbouwgrond. Voordat de provincie een bedrijf opkoopt moeten:

  • Alle activiteiten van de veehouderij zijn beëindigd en alle meststoffen weg zijn;
  • De productierechten zijn vervallen;
  • Verleende vergunningen voor de vestiging (als bedoeld in artikel 2.7 lid 2 van de Wet Natuurbescherming) worden ingetrokken;
  • De veehouderijactiviteiten niet meer toegestaan zijn.

Tevens zorgt de provincie ervoor dat er een nieuwe bestemming komt op de locatie. In het kader van de aankoop komt de provincie met de veehouder overeen dat hij “niet elders in Nederland een veehouderij zal vestigen of overnemen, ook niet via een deelneming van de veehouder in een vennootschap, samenwerkingsverband of anderszins”.

Naast de hierboven genoemde regeling, is er in de provincie Gelderland nog een andere regeling gaande, namelijk de ‘Aankoopregeling vleeskalverhouderijen 2020’. Met deze regeling wil de provincie Gelderland het aantal vleeskalverhouderijen op vrijwillige basis verminderen. Bedrijven die mee willen doen via de regeling kunnen dit tot en met 1 december 2020 kenbaar maken.

De provincie heeft 20 miljoen euro beschikbaar voor de aankoop van vleeskalverhouderijen (een bedrijf met minimaal 75% vleeskalveren wordt als vleeskalverhouderij gezien). Hierbij hebben bedrijven met een hogere uitstoot meer kans om te worden aangekocht. De provincie koopt de bedrijven in zijn totaliteit (inclusief eventueel ander vee, productierechten en grond) tegen de marktwaarde. De bedrijfswoning wordt ook aangekocht, maar kan onder bepaalde voorwaarde eigendom blijven (zie artikel 5 van de beleidsregels).

Over de regeling ‘Aankoop vleeskalverhouderijen 2020’ is nog veel onduidelijkheid. In tegenstelling tot de regeling van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kunnen bedrijven die mee doen met de regeling wel op een andere plek verder boeren.

 

Klik hier voor de publicatie in de Staatscourant.

Klik hier voor de beleidsregels Aankoop vleeskalverhouderijen 2020 Gelderland.

 

Wenst u meer informatie over genoemde regelingen of wenst u advies? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.