Wet verantwoorde groei Melkveehouderij
De achtergrond van deze wet is de angst dat als gevolg van het vervallen van het melkquotum op 1 april 2015 er een te grote groei van melkvee gaat plaatsvinden. In deze nieuwe wet wordt niet meer gestuurd op de productie van melk, maar op de afzet van mest die geproduceerd wordt door de melkkoeien.

Op 25 november 2014 heeft de Tweede Kamer dit wetsvoorstel geamendeerd aangenomen. Na behandeling van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer is de beoogde datum van inwerkingtreding 1 januari 2015. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de Rentmeter van september dit jaar