Dit besluit vervangt het huidige Besluit Huisvesting. Belangrijke aanpassingen ten opzichte van het Besluit Huisvesting zijn de nieuwe maximale emissiewaarden voor verschillende diercategorieën, aanscherping van bestaande maximale emissiewaarden en bij de bouw van nieuwe stallen en of grotere uitbreiding van bestaande stallen gaan er ook maximale emissiewaarden gelden.

De belangrijkste aanleiding voor aanscherping van de maximale emissiewaarden voor ammoniak is de overbelasting van de voor stikstof gevoelige habitats van de Natura 2000 gebieden. Op 19 september 2014 is dit besluit in een zogenaamde voorhang naar de Tweede Kamer verstuurd. Aangezien de Tweede Kamer heeft aangegeven dit samen met de PAS te willen behandelen zal het besluit niet eerder dan medio 2015 in werking treden.