Bij de start van een bedrijf c.q. in de loop van de jaren hebben agrarische bedrijven milieuvergunningen aangevraagd. De vergunningen die nog aangetroffen kunnen worden, zijn onder andere de voormalige hinderwetvergunning, de milieuvergunning, Melding Besluit Landbouw, Melding Besluit melkveehouderij, Melding Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning milieu.

Dit is voor velen een bijna onbegrijpelijke brij van wet- en regelgeving geworden. Bij de uitbreiding of wijziging van een bedrijf moet gekeken worden of de geldende vergunningen of meldingen nog passend zijn. Is dit namelijk niet het geval dan kan de gemeente verzocht worden om handhavend op te treden. U kunt daarmee in een handhavingstraject terecht komen.

Sinds 1998 is de Natuurbeschermingswet in werking getreden. Er is lange tijd onduidelijkheid geweest of een vergunning in het kader van deze wet nodig was. Inmiddels kunnen we stellen dat bij iedere uitbreiding of aanpassing van een (vee) bedrijf een Natuurbeschermingswet vergunning moet worden aangevraagd.

De aanwezigheid van een geldende Natuurbeschermingswet vergunning kan van invloed zijn op het uitbetalen van toeslagrechten maar ook bij een nieuwe financiering of de aanpassing van een bestaande financiering wordt de vergunning vaak door de financier opgevraagd.

Indien u eraan twijfelt of uw vergunningen nog “passend” zijn, dan kunt u contact opnemen met de heer H.W. Ebbers (tel: 06-46131415) of mevrouw C.A.M.M. van der Wielen (06-20649838).