Om te voldoen aan de maximale emissienormen per dier, iets wat vooral speelt in de varkens- en pluimveehouderij, zijn er twee richtingen. Of u heeft gekozen als blijver en heeft emissiearme stalsystemen aangebracht. De andere richting is dat u zich heeft aangemeld als stopper. In dat geval mag u tot 2020 dieren houden met aanvullende maatregelen, zoals balansballen, maar ook het minder houden van dieren is een manier om aan de eis te voldoen.

In de praktijk zien we dat bedrijven die zich niet aangemeld hebben als stopper, niet kunnen of willen investeren in emissiearme systemen. Minder houden van dieren lijkt dan de meest simpele oplossing, omdat op die manier immers ook minder uitstoot plaatsvindt.
Echter, dit mag niet. Uit een uitspraak van de Raad van State van enkele weken geleden blijkt dat stoppersmaatregelen, zoals het minder houden van dieren, alleen gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld als stopper en ook als zodanig zijn erkend door de gemeente.
Dat geldt ook voor de kleinere bedrijven die destijds geen BOP hoefden in te dienen maar wel moeten voldoen aan de eis van minder uitstoot door te voldoen aan de maximale emissie-waarden.

Mocht u in een dergelijke situatie zitten, laat u dan tijdig adviseren. In een handhavingsprocedure bent u kansloos, dit betekent dat u veel geld kwijt bent en toch nog aan de eis moet voldoen. Ook in dit geval geldt dat voorkomen beter is.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer H.W. Ebbers, telefoon 06 – 46 13 14 15.