Het Ontwerp Milieubeleidsplan 2015-2018 van de provincie Noord-Holland ligt van 12 september tot en met 23 oktober 2014 ter inzage.

In dit plan geeft de provincie Noord-Holland aan waarop zij de komende vier jaar haar milieubeleid richt. In het ontwerp Milieubeleidsplan 2015-2018 zet de provincie daarnaast in op meer duurzame, gezonde en veilige ontwikkelingen in de leefomgeving en het stimuleren van innovatieve oplossingen voor milieuopgaven.