Vanaf 1 oktober 2016 is er weer de mogelijkheid om als eigenaar of belanghebbende van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarden een aanvraag in te dienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.

Wanneer u eigenaar of belanghebbende bent, kan het interessant zijn om te kijken of er middels de subsidieregeling een mogelijkheid is om een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde te bevorderen.
De regeling voorkomt dat gebouwen die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. Het betreft niet alleen gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten maar ook gebouwen met een (door de gemeente erkende) cultuurhistorische waarde.

Middels deze subsidie kan er een bijdrage ontvangen worden voor:

  • onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand en/of
  • het wind- en waterdicht maken van een pand wanneer het tussentijds leeg staat.

Bent u eigenaar of belanghebbende van een monument of gebouw met cultuurhistorische waarde en wilt u weten of uw eigendom in aanmerking komt voor deze subsidieregeling, neemt u dan contact op met ons kantoor. Het indienen van een aanvraag kan nog tot en met 30 november 2016.

Door: ir. M. (Margriet) Snaaijer, margrietsnaaijer@noordanuspartners.nl