Ook in 2014 kan weer subsidie worden aangevraagd voor onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden en het wind- en waterdicht maken van monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De periode voor het aanvragen van deze subsidie loopt van 1 oktober t/m 30 november.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

  • het onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming;
  • het in de tussentijd wind- en waterdicht houden van het gebouw.

Dit jaar is er voor de haalbaarheidsonderzoeken 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld en 0,7 miljoen euro voor het wind- en waterdicht maken van de gebouwen. De huidige subsidieregeling vervalt per 1 oktober 2016.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mevrouw L. de Graaf (tel: 06-17589060) of mevrouw M. Snaaijer (tel: 06-20650049).