Voor Rijksmonumenten zijn diverse subsidieregelingen mogelijk. Zo is er een subsidie voor instandhouding van het monument, maar ook voor het maken van een herbestemmingsplan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het omvormen van een monumentale schuur op het erf naar een nieuwe functie op het gebied van recreatie, zorg of detailhandel.

Regelmatig onderhoud van een rijksmonument voorkomt dure en ingrijpende restauraties. De overheid stimuleert planmatig onderhoud met twee financiële regelingen. Welke regeling van toepassing is, hangt af van het soort rijksmonument dat u bezit. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder dit beleid. Onder groene monumenten worden alle aangelegde monumenten verstaan, zoals tuinen, parken, begraafplaatsen, fabrieksterreinen en boerenerven, exclusief de zelfstandige bouwkundige eenheden daarbinnen.

Voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, kunt u subsidie aanvragen voor de instandhouding of herbestemming. Voor rijksmonumenten die wel een woonbestemming hebben, kunt u een Restauratiefondshypotheek afsluiten. Dit is een lening via het Nationaal Restauratiefonds met een lage rente.
De subsidieaanvragen voor 2016 kunnen tussen 1 februari en 31 maart 2016 worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mevrouw L. de Graaf (tel: 06-17589060).