Vanaf 1 oktober 2018 tot en met 30 november 2018 kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (HERBESTEM) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het doel van de regeling is het krijgen van inzicht in de diverse potenties (cultureel, economisch en maatschappelijk) van monumenten met het oog op een nieuwe bestemming en het voorkomen van verval tijdens de verkenning- en planvormingsfase.

Op basis van de regeling zijn de volgende subsidies beschikbaar:

  1. Subsidie voor onderzoek naar herbestemming voor gebouwde monumenten;
  2. Subsidie voor wind- en waterdicht maken van gebouwde monumenten.

In aanmerking voor de subsidie voor onderzoek naar herbestemming voor gebouwde monumenten komen eigenaren van een ander monument dan een woonhuis, en rechtspersonen die belang hebben bij de herbestemming van een ander monument dan een woonhuis. Een woonhuis dat onderdeel is van een samenstel van monumenten komt wel in aanmerking. Voor de subsidie voor het wind- en waterdicht maken van gebouwde monumenten komen alleen eigenaren van een ander monument dan een woonhuis in aanmerking. Een woonhuis dat onderdeel is van een samenstel van monumenten komt wel in aanmerking.

De subsidie voor een onderzoek bedraagt 70% van de kosten van dat onderzoek en bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 25.000 per aanvraag. De subsidie voor het wind- en waterdicht maken van gebouwde monumenten bedraagt 70% van de kosten van de maatregelen en bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 per aanvraag.

Ons kantoor heeft ruime ervaring met betrekking tot subsidieaanvragen en kan voor u een aanvraag van A tot Z indienen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.