Er geldt geen BTW-plicht voor vergoedingen in het kader van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de activiteiten van het collectief dat de subsidie aanvraagt, ontvangt en doorbetaalt. Dit heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken mede namens de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Dik-Faber (ChristenUnie).

De vergoedingen in het kader van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn gebaseerd op inkomstenderving en verrichte arbeid. Wanneer BTW afgedragen zou moeten worden over de ontvangen vergoedingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, zouden die vergoedingen niet meer kostendekkend zijn. Volgens de Staatssecretaris van Economische Zaken is er geen BTW-plicht voor vergoedingen in het kader van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de activiteiten van het collectief dat de subsidie aanvraagt, ontvangt en doorbetaalt. Het collectief is geen ondernemer voor de BTW en verricht geen diensten tegen vergoeding aan de agrariërs.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer P.D.N. Noordanus of de heer N.P. Prins (directeur belastingadvies bij accon/avm adviseurs en accountants).