Door de invoering van de vergroeningsverplichting kan bij boeren de behoefte bestaan om contracten voor agrarisch natuurbeheer open te breken.

De Europese Commissie geeft aan dat dit mogelijk zou moeten zijn wanneer de vergoedingen door de vergroening worden aangepast aan het voor de nieuwe programmeringsperiode geldende rechtskader. Dit betekent dat contracten voor weidevogelbeheer niet opengebroken kunnen worden, aangezien op blijvend grasland geen verplichting voor ecologische aandachtsgebieden geldt. Contracten voor akkerrandenbeheer daarentegen zouden wel open gebroken kunnen worden, mits de randen gelden als ecologische aandachtsgebieden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer ing. E. Zark (tel: 06-20650042).