Van 13 januari – 23 februari 2015 ligt het Ontwerp – Natuurbeheerplan van de provincie Gelderland ter inzage.

De belangrijkste wijziging: subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer is vanaf 2016 alleen aan te vragen door gecertificeerde agrarische collectieven. In Gelderland zijn nu drie agrarische collectieven in oprichting, namelijk Veluwe, Achterhoek en Rivierenland. Deze collectieven zullen in samenwerking met andere partijen (zoals gemeenten, waterschappen, landgoedeigenaren en natuurorganisaties) afspraken met de provincie maken over de invulling van het natuurbeheer. Dit geschiedt op basis van een beheerplan en een gebiedsaanvraag die de collectieven in de periode december 2014 – mei 2015 opstellen.

Voor meer informatie omtrent de collectieven en mogelijkheden binnen het nieuwe natuurbeheerplan kunt u contact opnemen met ing. E. Zark.