In het Natuurbeheerplan geeft de provincie aan welke gebieden in aanmerking komen voor subsidiëring van (agrarisch) natuurbeheer.

Ook wordt aangegeven in welke gebieden de omvorming (functieverandering) van landbouwgrond naar natuur mogelijk is. Er kan dan subsidie aangevraagd worden voor de waardedaling van de grond en daarnaast voor de inrichting en het beheer van de natuur.

Wilt u weten of dit voor uw eigendommen ook mogelijk is? Neem dan contact op met mevrouw L. de Graaf, telefoon 06-17589060.