Het college van Gedeputeerde Staten wil graag ruimte geven aan de ontwikkeling van natuurbegraafplaatsen in Gelderland. Het is de bedoeling het beleid voor natuurbegraven in 2016 bij de actualisatie van de Omgevingsvisie op te nemen in de visie. Dan is er ook een inspraakperiode.

Omdat Gelderland nog geen beleid voor natuurbegraven had en het natuurbeleid te weinig ruimte biedt, heeft de provincie de (on)mogelijkheden voor natuurbegraven nu op papier gezet. “Begraven kan nu alleen in nieuwe, nog te ontwikkelen natuur, maar het is de wens begraven – onder voorwaarden – ook in bestaande natuur mogelijk te maken”, aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Indien u benieuwd bent naar de mogelijkheden om natuurbegraven op uw locatie mogelijk te maken, dan kunt u altijd contact opnemen met de heer E. Zark (tel: 06-20650042) of mevrouw L. de Graaf (tel: 06-17589060).