Het ontwerp Natuurbeheerplan voor 2015 voor de provincie Noord-Holland is vastgesteld en ligt tot en met 9 juni ter inzage.

Het Natuurbeheerplan 2015 beschrijft onder andere waar grondeigenaren in Noord-Holland subsidies voor natuur- en landschapsbeheer kunnen aanvragen.

Wilt u weten of uw gronden ook voor subsidie in aanmerking komen, dan adviseren wij u contact op te nemen met mevrouw ir. L. de Graaf (tel: 06-17589060).